Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Verkoop


Nu uw klanten en producten vastgelegd zijn, kunt u beginnen met facturatie.

Ga naar: 'Inkomsten > Factuur'

Voorbeeld Factuur


De adresblokken worden automatisch ingevuld wanneer u een klant selecteert.
U kunt ze alsnog aanpassen als u bijv. een ander verzendadres wilt opgeven.
Factuurnummer


Elke factuur krijgt een uniek factuurnummer.
De beginwaarde van dit nummer is ingesteld op 100, maar u kunt dit eenvoudig aanpassen.

Ga naar: 'Setup > Config. Paneel' om het eerste factuurnummer in te stellen.
Dit is handig als u bijvoorbeeld overstapt vanuit een ander boekhoudsysteem.
Kortingsregels


Let op, uw kortingsregels worden alleen toegepast wanneer u op de knop 'Opslaan & Boeken' klikt.
Uw factuur wordt definitief gemaakt wanneer u op 'Opslaan & Boeken' klikt en het systeem controleert vervolgens
of de klant recht heeft op een korting. Als dat het geval is, dan worden de prijzen op de factuur automatisch
aangepast. U kunt op deze manier nooit vergeten of de klant recht had op een korting of niet.
Het systeem toont altijd een bericht als één of meerdere prijzen aangepast zijn.
Boeken


U zult de knop 'Opslaan & Boeken' op meerdere plekken tegen komen. Maar wat doet deze knop precies?
Een factuur is een voorbeeld van een financieel document en deze documenten moeten ingevoerd
worden in uw boekhoudsysteem. Dit wordt gedaan door het document te vertalen in een journaalboeking.
Het transformeren van financiële documenten in journaalboekingen is de grondslag van boekhouden.
Maar u hoeft gelukkig niet te weten hoe dit gebeurt.
BizFusion voert de transformatie automatisch voor u uit wanneer u op 'Boeken' klikt.
Corrigeren


Het tegenovergestelde van boeken is corrigeren.
Deze actie verwijdert de journaalboeking die gecreëerd was voor het document en zet de status
van het document weer op concept. U kunt het document vervolgens aanpassen en opnieuw boeken.

Let op, u kunt een document niet altijd corrigeren.
U kunt een factuur bijv. niet meer corrigeren als de BTW op de factuur al afgedragen is.
U kunt een factuur ook niet meer corrigeren als deze gekoppelde verzendingen bevat.
Geboekte Facturen


Merk op dat de interface verandert wanneer een document geboekt is.
De top van de pagina toont een extra set menu opties.
Onderaan de pagina is nu ook een tabel voor betalingen zichtbaar.
Merk op dat u alleen betalingen kunt koppelen aan geboekte facturen.

Voorbeeld Geboekte Factuur


Het systeem geeft ook aan dat er geen prijzen aangepast waren.
Dit betekent dat de klant geen recht op korting had op basis van de bestaande set
kortingsregels.
Print Facturen


Klik op menu item 'Voorbeeld' om een PDF versie van de factuur te tonen.
U kunt de factuur vervolgens opslaan en/of printen.
Verzendingen


U kunt verzendingen creëren zodra een factuur geboekt is.
Het menu bevat de opties: 'Verzend alle items' en 'Deelverzending'.

Klik op 'Verzend alle items'.
Dit creëert een verzending voor alle open items op de factuur.

Het systeem geeft een waarschuwing als bepaalde items niet op voorraad zijn.
Gebruik de optie 'Deelverzending' als een factuur alleen gedeeltelijk vervuld kan worden.

Voorbeeld Deelverzending


U wordt teruggestuurd naar de factuur als u op de knop 'Opslaan & Boeken' klikt.
Uw Dashboard


Uw facturen kunnen zowel services als fysieke goederen bevatten.
Uw Dashboard toont meteen de inkomsten die voortvloeien uit gefactureerde services.
Maar hetzelfde kan niet gezegd worden voor fysieke producten die u factureert.
Gefactureerde, fysieke goederen worden alleen gezien als inkomsten op het moment dat u ze verscheept.
Daarom is het belangrijk om altijd open facturen te vervullen.

U moet hiermee rekening houden wanneer u uw Dashboard raadpleegt.
Betalingen


Er verschijnt een tabel voor betalingen, onderaan de factuur, zodra u de factuur boekt.
U kunt namelijk alleen betalingen ontvangen voor geboekte facturen.
Klik op de knop 'Betaling Toevoegen' om een betaling te creëren voor de factuur.

Voorbeeld Betaling


De factuur wordt weer getoond zodra u op de knop 'Opslaan & Boeken' klikt.
De nieuwe betaling wordt aan de factuur gekoppeld.
En u zult zien dat het openstaande bedrag op de factuur nu nul is.

Voorbeeld Betalingen

Verwijder FactuurU moet een factuur corrigeren voordat u deze kunt verwijderen, maar u kunt niet in alle gevallen
een factuur verwijderen. Als de factuur niet de laatst gecreëerde factuur is, dan kunt u de
factuur niet verwijderen. Waarom is dat niet mogelijk?

Elke factuur krijgt een uniek factuurnummer. De belastingdienst vereist dat u uw facturen
in sequentiële volgorde nummert. Uw factuurnummer hoeft niet bij één te beginnen, maar elke
opeenvolgende factuur moet één hoger zijn dan de vorige.
En het is niet toegestaan om gaten in deze nummerreeks te hebben.

Daarom kunt u niet een factuur in het midden van de reeks verwijderen.
Echter, u kunt een factuur altijd annuleren.
Annuleer Factuur


U kunt een factuur altijd annuleren.
Klik op de menu-optie 'Annuleer Factuur'.

U moet wel een creditbetaling boeken als de geannuleerde factuur al betalingen had.
Factuur Herzien


Soms wilt u een factuur gewoon opnieuw invoeren.
U wilt de factuur dus niet annuleren, maar terugzetten naar "concept".
Dit is mogelijk als de BTW afdracht nog niet plaatsgevonden heeft.

Open de factuur die u wilt terugzetten naar concept en klik op menu-optie: 'Herzien'.

Let op: alle betalingen, verzendingen, retouren en creditnota's worden hiermee verwijderd.
De factuur krijgt status "concept" en kan nu aangepast worden.

Vorige

  

Volgende