Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Financial Lease


In deze sectie bespreken we hoe u een Financial Lease constructie kunt registreren in uw boekhouding.
Let op: Financial Lease is een misleidende term, het gaat hier niet om een lease constructie,
maar om een *lening* waarbij de auto als onderpand geldt.

Voorbeeld
Stel dat we een nieuwe BMW ter waarde van 50.000 euro aanschaffen.
We gaan een Financial Lease constructie aan met de dealer.
Er wordt afgesproken dat we 10.000 euro zelf betalen.
Het restant wordt via een lening bij leasemaatschappij "BMW Financial Lease" geregeld.

Het boeken van een Financial Lease constructie bestaat uit meerdere stappen.

Activa/Activum
In deze sectie spreken we vaak over activa (enkelvoud: activum).
Activa is een duur woord voor de bezittingen van de onderneming.
Alle bezitting/activa van een onderneming verschijnen links op de balans.
Stap 1: Financial Lease vastleggen


We gaan de lening bij de leasemaatschappij op een aparte rekening boeken.
Dit geeft beter inzicht in de boekhouding.

Stap 1: Rekening vastleggen
Ga naar: "Boekhouding > Rekening" en klik op "Nieuw Record".
Geef bij naam op: "Lening BMW Financial Lease".
Selecteer bij rekeninggroep: Vreemd vermogen lang".

Een lening heeft een looptijd van meerdere jaren, dus we plaatsen de rekening
onder "Vreemd vermogen lang" op de balans.

Klik op "Opslaan".

Stap 2: Lening registreren
De lening wordt in een journaalbon vastgelegd.
We krijgen het geleende bedrag nooit zelf in handen,
omdat de leasemaatschappij dit direct overmaakt naar de dealer.
Maar voor de boekhouding moeten we doen alsof wij het geld van de leasemaatschappij
gekregen hebben, en vervolgens overgemaakt hebben naar de dealer.

Ga naar: "Boekhouding > Journaalbon"
Bij leverancier selecteert u leasemaatschappij: "BMW Financial Lease"
Selecteer bij soort transactie: "Inkomsten".
Voeg een DEBET regel toe voor rekening "Debiteuren" voor 40.000 euro.
Voeg een CREDIT regel toe voor rekening "Lening BMW Financial Lease" voor 40.000 euro.

Klik op "Opslaan & Boeken".

Klik vervolgens op "Betaling Toevoegen".

Selecteer bij betaalbron: "Kruisbetaling".
Bij bedrag geeft u op: 40.000

Klik op "Opslaan & Boeken".

We krijgen het bedrag va 40.000 euro nooit fysiek in handen,
daarom moeten we bij betaling aangeven dat het om een kruisbetaling gaat.

Let op: de bon is van het type: inkomsten.
We hebben namelijk een vordering op de leasemaatschappij voor het geleende bedrag.
Het gaat hier dus niet om inkomsten in de traditionele zin van het woord.
Inkomsten is een indicator voor het systeem dat aangeeft dat er geld ontvangen moet worden.
Stap 2: Aanschaf auto registreren


We kunnen nu de aanschaf van de bedrijfsauto registreren.

Stap 1: Rekening vastleggen
De bedrijfsauto moet op de balans opgenomen worden.
We gaan eerst een aparte rekening vastleggen voor onze bedrijfsauto's.
Ga naar: "Boekhouding > Rekening" en klik op "Nieuw Record".

Geef bij naam op: "Bedrijfsauto's".
Selecteer bij rekeninggroep: "Vaste Activa".

Klik op "Opslaan".

Stap 2: Uitgaven registreren
We moeten de bedrijfsauto voor het totale aanschafbedrag opnemen op de balans.
Dit is dus het bedrag inclusief BTW.
De aanschaf moet in een uitgavenbon geregistreerd worden.

Ga naar: "Uitgaven > Rekeningen & Bonnen" en klik op "Nieuw Record".
Bij leverancier selecteert u de BMW Dealer.
Voeg nu een nieuwe regel toe.
Selecteer bij rekening: "Bedrijfsauto's".
Bij het bedrag geeft u het bedrag inclusief BTW op.

Klik op "Opslaan & Boeken" om uw boeking definitief te maken.

We gaan nu twee betalingen aan de uitgavenbon toevoegen.

We gaan eerst het geleende geld als betaling registreren.
Klik op "Betaling Toevoegen".
Selecteer bij betaalbron: "Kruisbetaling".
Geef bij bedrag op: 40.000.
Klik op "Opslaan & Boeken".

We gaan nu de aanbetaling als betaling toevoegen.
Klik op "Betaling Toevoegen".
Selecteer bij betaalbron: "Zakelijke rekening".
Geef bij bedrag op: 10.000.
Klik op "Opslaan & Boeken".

De aanschaf van de auto is nu volledig geboekt.

De auto staat nu op de balans onder categorie: "Vaste activa".
Merk ook op dat het systeem de auto automatisch als activum geregistreerd heeft.
Ga naar: "Boekhouding > Activum" om alle productiemiddelen van de onderneming te zien.
Aflossing Financial Lease


U ontvangt elke maand een overzicht van de leasemaatschappij waarop precies
staat hoeveel rente en aflossing u die maand moet betalen.
Stel dat de aflossing 300 euro is.

Ga naar: "Boekhouding > Journaalbon" en klik op "Nieuw Record".
Selecteer bij soort transactie: "Neutraal".
Voeg een CREDIT regel toe voor rekening "Crediteuren" van 300 euro.
Voeg een DEBIT regel toe voor rekening "Lening BMW Financial Lease" van 300 euro.

Klik op "Opslaan & Boeken".

De aflossing is nu ingevoerd.
Op de balans kunt u zien dat de schuld "Lening BMW Financial Lease" met
300 euro gedaald is.
Betaling Rente Registeren


Stel verder dat de rente 100 euro is.
We moeten eerst een rekening vastleggen waarop we de rente gaan boeken.

Stap 1: Rekening registeren
Ga naar: "Boekhouding > Rekening" en klik op "Nieuw Record".
Geef bij naam op: "Betaalde rente".
Selecteer bij rekeninggroep: "Uitgaven".

Klik op "Opslaan".

Stap 2: Rentekosten registreren
De betaalde rente kan via een reguliere uitgavenbon geboekt worden.

Ga naar: "Uitgaven > Rekeningen & Bonnen" en klik op "Nieuw Record".
Voeg een regel toe voor rekening "Betaalde rente" voor 100 euro.
Bij BTW selecteert u BTW code: "N.V.T. 0%".
Bij omschrijving kunt u bijvoorbeeld opgeven: "Rente BMW Financial Lease, Jan 2018".

Klik op "Opslaan & Boeken".

Klik vervolgens op "Betaling Toevoegen".
Geef een bedrag van 100 euro op.
Klik op "Opslaan & Boeken".

De rentekosten zijn nu geboekt.
Afschrijvingen op de auto


Aan het einde van het jaar kunt u afschrijvingen op uw productiemiddelen boeken.
Bij een Financial Lease constructie bent u de "economische" eigenaar van de auto,
dus u mag ook afschrijven op de auto.

Stap 1: Fiscaal jaar vastleggen
Afschrijvingen moeten altijd aan een fiscaal jaar gekoppeld worden.
Ga naar: "Boekhouding > Fiscaal jaar" en klik op "Nieuw Record".
Geef het jaar op, bijvoorbeeld: 2018.

Klik op "Opslaan".

Stap 2: Afschrijven
Ga naar: "Boekhouding > Activum" en selecteer de auto.
Klik op "Afschrijving toevoegen".

U kunt een bedrag of percentage opgeven.
U mag per jaar maximaal 20% afschrijven op een productiemiddel.
Dit betekent dat u de aanschafkosten in 5 jaar terug verdient.

Klik op "Opslaan & Boeken".

Merk op dat het afschrijvingsbedrag over alle maanden verdeeld wordt.
De kosten worden dus niet toebedeeld aan één enkele maand, omdat de auto het hele jaar
door gebruikt is. Dus elke maand is verantwoordelijk voor een deel van de afschrijving.


Vorige

  

Volgende