Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Eigen Vermogen / Kapitaal


Aan het einde van het jaar kan het Eigen Vermogen van de onderneming negatief zijn.
Veel ondernemers vragen zich af hoe dit kan.
En is een negatief vermogen wel toegestaan of is dit gewoonweg fout?

Een negatief vermogen is technisch mogelijk.
Vaak is een negatief eigen vermogen een indicator van een bedrijfsprobleem of boekingsfout.

Ter herinnering: de balans bestaat uit bezittingen (activa), schulden (passiva)
en Eigen Vermogen (EV).
De bezittingen staan links op de balans.
De schulden en het EV staan rechts op de balans.

Het totaal van alle bezittingen moet gelijk zijn aan het totaal van alle
schulden plus eigen vermogen: Activa = Passiva + EV.
Het bezit van de onderneming wordt namelijk gefinancierd vanuit eigen vermogen of schuld.

Laten we eerst kijken hoe een negatief vermogen kan ontstaan in een boekhoudsysteem.
Negatief Vermogen


Stel dat we een nieuwe onderneming starten zonder eigen vermogen of bankgelden.
We kunnen wel 100 euro bij de bank lenen.
We gebruiken dit krediet om vervolgens goederen met een totaalwaarde van 100 euro te kopen.
Na de aankoop ziet de balans er als volgt uit:

Activa:
Voorraad, Debet: 100
Bankrekening Bedrijf, Debet: -100

Totaal Activa: 0
Totaal Passiva + EV: 0

Let op: onze bankrekening is een bezit (activa) en staat dus links op de balans.
Een negatief bedrag op deze rekening is toegestaan. Een negatief bedrag geeft
aan dat we gebruik gemaakt hebben van onze bankkrediet.

Stel dat we de goederen voor 50 euro cash verkopen.
We maken dus verlies op de verkoop.
Na de verkoop ziet de balans er als volgt uit:

Activa:
Kas, Debet: 50
Bankrekening Bedrijf, Debet: -100

Passiva + EV:
Lopende Winst, Credit: -50

Totaal Activa: -50
Totaal Passiva + EV: -50

De rekening Lopende Winst is onderdeel van het Eigen Vermogen.
De verkoop heeft dus tot een negatief eigen vermogen geleid.

In dit geval is overduidelijk hoe het negatief vermogen ontstaan is.
We hebben een verlies gemaakt op onze verkoop en de goederen waren met een lening
gefinancierd.

Het negatieve vermogen is dus *geen* fout in de boekhouding.

Tevens kan de eigenaar een uitleg hebben voor dit verlies.
De goederen uit dit voorbeeld kunnen bijvoorbeeld beschadigd zijn of technisch achterhaald zijn.
Bijvoorbeeld: elke 18 maanden komen snellere en betere computers op de markt waardoor oudere
computers achterhaald zijn. Hierdoor verliest de voorraad zijn waarde.
De voorraad kan alleen met verlies verkocht worden.
Boekingsfouten


Het komt minder vaak voor dat een negatief vermogen het resultaat is van een boekingsfout.
In dit voorbeeld had de gebruiker misschien 150 euro moeten gebruiken in plaats
van 50 euro.

In dit voorbeeld is de boekingsfout snel te zien, maar sommige gebruikers maken gebruik
van een API koppeling of importeren gegevens vanuit CSV bestanden.
Deze gebruikers kunnen vergeten zijn om bepaalde bedragen mee te nemen in hun data import.
In dat geval is het negatieve vermogen een indicator van een importfout in het systeem
en zal een onderzoek gestart moeten worden naar de oorzaak.
Afschrijvingen


Een negatief vermogen kan ook het resultaat zijn van afschrijvingen in een jaar waar
we verlies gemaakt hebben. Door economische omstandigheden kunnen we verlies leiden,
maar de onderneming mag elk jaar afschrijvingen op haar bezittingen boeken.
Hierdoor kunnen de extra afschrijvingen tot een negatief Eigen Vermogen leiden.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat we kantoorspullen in het verleden gekocht hebben
voor 500 euro. We hebben al 400 euro op deze spullen afgeschreven waardoor we
aan het begin van het jaar de volgende balans hebben.

Activa:
Kantoorspullen, Debet: 100

Passiva + EV:
Eigen Vermogen, Credit: 100

Totaal Activa: 100
Totaal Passiva + EV: 100

We besluiten om een reclamecampagne te starten om meer aandacht voor onze diensten te krijgen.
We gebruiken ons bankkrediet om de campagne te betalen. De kosten van deze campagne zijn 50 euro.
Na boeking ziet de balans er als volgt uit:

Activa:
Kantoorspullen, Debet: 100
Bankkrediet, Debet: -50

Passiva + EV:
Eigen Vermogen, Credit: 100
Lopende Winst, Credit: -50

Totaal Activa: 50
Totaal Passiva + EV: 50

Stel dat de reclamecampagne niets opgeleverd heeft.
Stel verder dat we aan het einde van het jaar de laatste 20% op onze inventaris afschrijven.
We schrijven dus 100 euro op onze kantoorspullen af en zetten de waarde van onze inventaris op nul euro.
De balans na afschrijvingen ziet er als volgt uit:

Activa:
Bankkrediet, Debet: -50

Passiva + EV:
Eigen Vermogen, Credit: 100
Lopende Winst, Credit: -150

Totaal Activa: -50
Totaal Passiva + EV: -50

De afschrijvingskosten zorgen ervoor dat de winst nog meer daalt.

De lopende winst is onderdeel van het eigen vermogen.
Het eigen vermogen is door de laatste afschrijving negatief geworden.

In dit geval is het aan te raden om de afschrijvingen door te schuiven naar het
volgende jaar.
Aanvullen Eigen Vermogen


Een negatief EV moet aangevuld worden door de eigenaar (of vennoten) van de onderneming.
In het eerste voorbeeld had de eigenaar een krediet afgesloten van 100 euro en staat dus
met zijn persoonlijk vermogen garant.
Het is dus ook logisch dat het eigen vermogen via een privé storting aangevuld moet worden.

Let op: het eigen vermogen hoeft niet meteen aangevuld te worden aan het begin van een nieuw boekjaar.
Dit is wel gebruikelijk, maar is niet verplicht. U kunt op elk willekeurig moment het EV aanvullen.

De ondernemer kan het negatieve saldo ook laten staan en het resultaat van het nieuwe jaar afwachten.
Gaandeweg het jaar kan bijvoorbeeld duidelijk worden dat de winst het negatieve eigen vermogen
zal dekken, waardoor aanvulling niet nodig zal zijn.

U gebruikt in elk geval een overboekingsbon om het vermogen van de onderneming aan te vullen.

Ga naar: "Boekhouding > Overboekingsbon".

Voorbeeld overboekingsbon


Kies bij soort: "Privé storting Bank".
Klik vervolgens op "Opslaan & Boeken".
De betalingen worden automatisch op de bon geboekt.


Vorige

  

Volgende