Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Boekhouden GevorderdDeze sectie is voornamelijk gericht op accountants en boekhouders.
Boekhouders kunnen journaalbonnen gebruiken om zelf journaalboekingen te registreren in BizFusion.
Gebruik alleen een journaalbon wanneer u weet wat u doet.
Een incorrecte journaalbon zal leiden tot een incorrecte balans.

We sluiten deze sectie af met een bespreking van de Winstverdeling Wizard.
De eigenaar kan deze wizard gebruiken om eenvoudig de geboekte winst aan zichzelf uit te keren.
Journaalbon


Een journaalbon is de enige manier waarop u een eigen journaalboeking kunt creëren in BizFusion.

U kunt drie type journaalboekingen creëren in BizFusion:

1. Inkomsten (geld in)
2. Uitgaven (geld uit)
3. Neutraal

U kunt betalingen koppelen aan inkomsten en uitgaven.
U kunt geen betalingen koppelen aan neutrale journaalbonnen.

Ga naar: 'Boekhouding > Journaalbon'.

Voorbeeld Journaalbon


Deze journaalbon toont de registratie van een financial lease constructie, dit is in feite een lening.
U kunt deze informatie alleen maar vastleggen met een journaalbon.

Merk op dat we transactiesoort: 'Inkomsten' gebruikt hebben, omdat we het geleende bedrag gaan
ontvangen op onze zakelijke bankrekening.
Inkomstenbelasting


U hebt de volgende rapporten nodig om de inkomstenbelasting van uw cliënten af te handelen.

1. De Balans
2. Inkomstenrapport
3. Uitgavenrapport
4. Rapport Activa
5. Rapport Eindresultaat

Ga naar 'Boekhouding > Balans' om de balans op te vragen.
U kunt de overige rapporten vinden onder: 'Boekhouding > Rapportage'.


Het rapport Eindresultaat geeft een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven per maand.
Dit rapport toont ook de totale afschrijving op uw activa.
De inkomsten- en uitgavenrapporten tonen een detail per rekening/categorie.

U hebt het rapport Activa nodig, omdat u in sommige gevallen de startwaarde van uw activa
moet opgeven in het aangifteprogramma van de belastingdienst.
Uitbetaling Winst


U hebt winst geboekt, gefeliciteerd!
Maar hoe moet u dit bedrag aan uzelf uitkeren?

Ga naar: 'Boekhouding > Fiscaal Jaar > Winstverdeling'

Dit opent de Winstverdeling Wizard

Wizard Stap 1: Selecteer een fiscaal jaar.


Wizard Stap 2: Verdeel de winst over alle eigenaren van de onderneming.


Wizard Step 3: Controleer de samenvatting en voltooi de wizard.


De wizard creëert één of meer journaalbonnen voor de winstverdeling.
Er wordt een bon gecreëerd voor elke eigenaar van de onderneming.

Ga naar: 'Boekhouding > Journaalbon' om de journaalbonnen te zien.

De volgende journaalboeking werd gecreëerd voor elke winstverdeling:
Er is een debet regel gecreëerd voor de rekening 'Winst Vorig Boekjaar';
Er is een credit regel gecreëerd voor de rekening 'Crediteur';

De eigenaar is gekoppeld aan de bon.
Merk verder op dat de transactiesoort op 'Uitgaven' staat.
Dit moet uitgaven zijn, omdat we een uitgaande betaling moeten boeken op de journaalbon.

U kunt nu een betaling koppelen aan de journaalbon om de winst aan uzelf uit te keren.

Voorbeeld Journaalbon Winstverdeling


De winstverdeling wordt altijd geboekt in het volgend boekjaar.
Waarom doen we dit? Als u het bedrag boekt in hetzelfde boekjaar, bijvoorbeeld op 31 December,
dan wordt het bedrag op de rekening 'Winst Vorig Boekjaar' op nul gezet.
Dit maakt de balans minder goed leesbaar.
U zou het rapport Eindresultaat moeten opvragen om het resultaat terug te vinden.
Privé Opname Eigenaar en Winstverdeling


U bent de onderneming geld schuldig wanneer de rekening: 'Rekening Courant / Schuld aan Eigenaar' een negatieve balans heeft.
Een negatieve balans ontstaat wanneer de eigenaar geld opneemt uit de onderneming om privé schulden te betalen.
U moet dit bedrag terugbetalen aan de onderneming of u kunt dit bedrag verrekenen met de winst.

Als u winst geboekt hebt aan het einde van het jaar, dan kunt u een deel van de winst gebruiken om uw
schuld terug te betalen.

Ga naar: "Boekhouding > Fiscaal Jaar" en boek/sluit uw huidige jaar.

Ga naar: "Boekhouding > Fiscaal Jaar" en gebruik de "Winstverdeling Wizard" om de winst onder de vennoten van de
onderneming te verdelen.

Ga naar: "Boekhouding > Journaalbon" en selecteer de bon die gecreëerd werd door de Winstverdeling Wizard.
Als u de enige eigenaar van de onderneming bent, dan heeft de Wizard maar één bon gecreëerd.

U kunt betalingen onderaan de bon toevoegen.
U gaat niet de volledige winst aan uzelf uitkeren, omdat u een deel van de winst zult gebruiken om uw schuld
op de rekening: 'Rekening Courant / Schuld aan Eigenaar' terug te betalen.

Klik op 'Betaling Toevoegen' en geef de volgende data op:

Betaalbron: 'Portemonnee Eigenaar (R/C)'
Soort betaling: 'Uit' (Belangrijk, kies hier voor uit!)
Bedrag: Het bedrag dat u verschuldigd bent aan de onderneming.

De schuld op de rekening: 'Rekening Courant / Schuld aan Eigenaar' is hierna verdwenen.
U kunt vervolgens een reguliere bank/kas betaling gebruiken om de resterende winst aan uzelf uit te betalen.


Vorige

  

Volgende