Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Boekhouden Basis 2


U bent nu bekend met de basisconcepten van een boekhoudsysteem.
Het wordt tijd om de boekhoudactiviteiten te introduceren die u vaak
zult uitvoeren.
Overboekingsbonnen


Op een gegeven moment zal het nodig zijn om geld over te boeken van de ene locatie naar de andere.
U wilt bijv. niet veel cash geld in uw kassa houden, dus u stort een gedeelte van dit bedrag op uw bankrekening.
Deze geldstroom moet wel vastgelegd worden in uw boekhouding.
U gebruikt een overboekingsbon hiervoor.

Ga naar: 'Boekhouding > Overboekingsbon'.

Voorbeeld Overboekingsbon


De volgende scenario's worden ondersteund.

Kas naar Bank
Kas naar Eigenaar (tijdelijke lening)
Bank naar Kas
Bank naar Eigenaar (tijdelijke lening)
Bank naar Bank
Eigenaar naar Kas (tijdelijke lening)
Eigenaar naar Bank (tijdelijke lening)

Privé opname Bank
Privé opname Kas
Privé storting Bank
Privé storting Kas

Merk op dat de betaling automatisch gecreëerd wordt wanneer u de overboekingsbon boekt.
Opname Eigenaar


De eigenaar kan bedrijfsmiddelen gebruiken om privé rekeningen te betalen, maar
het omgekeerde kan ook gebeuren.
Soms gebruikt de eigenaar privé middelen om zakelijke uitgaven te betalen.
We moeten deze kosten vergoeden aan de eigenaar.

Deze geldstromen moeten geregistreerd worden.
U gebruikt een overboekingsbon om een opname of vergoeding te registreren.

Ga naar: 'Boekhouding > Overboekingsbon'

Selecteer bij Soort Overboeking voor: 'Kas naar Eigenaar' of 'Bank naar Eigenaar'
om een vergoeding of opname te registreren.
Rekening Courant / Schuld aan Eigenaar


Uw onderneming bouwt een schuld op bij de eigenaar wanneer de eigenaar privé middelen gebruikt om zakelijk
kosten te betalen.
Deze schuld is zichtbaar op de balans onder rekening: 'Rekening Courant / Schuld aan Eigenaar'.
Het bedrag op deze rekening wordt verlaagd wanneer de eigenaar geld opneemt uit de onderneming.

Als de Rekening Courant (C/A) een positief bedrag bevat, dan is de onderneming geld verschuldigd aan de eigenaar.
Als de Rekening Courant (C/A) een negatief bedrag bevat, dan moet de eigenaar geld terug betalen aan de onderneming.

U gebruikt een overboekingsbon om geld op te nemen of geld terug te betalen.

Ga naar: 'Boekhouding > Overboekingsbon'.
Fiscaal Jaar Afsluiten


U moet uw boekhouding aan het einde van het jaar afsluiten.
Maar waarom moet u dit doen?

De winst of verlies van uw onderneming wordt gecumuleerd op de rekening 'Lopende Winst'.
U moet uw fiscaal jaar afsluiten om het bedrag op deze rekening over te boeken naar de rekening
'Winst vorig Boekjaar'.

Als u dit niet doet, dan toont de rekening lopende winst een mix van de winst of verlies van het huidige
en het vorige jaar. Let op, u hoeft het vorig boekjaar niet meteen af te sluiten aan het begin van een nieuw jaar.
De rekening lopende winst toont weer het juiste bedrag zodra u het vorig boekjaar afsluit.

Er zijn een paar dingen die u moet weten voordat u een fiscaal jaar kunt sluiten.
U moet eerst controleren of er geen conceptdocumenten zijn in het fiscale jaar.

Ga naar: 'Boekhouding > Rapportage > Niet Geboekte Documenten'

Deze lijst moet leeg zijn anders kunt u het boekjaar niet afsluiten.

Ga vervolgens naar: 'Boekhouding > Fiscaal Jaar' om het boekjaar af te sluiten.

Het boeken van een fiscaal jaar gebeurt op precies dezelfde wijze als het boeken van andere financiële documenten.
U klikt simpelweg op 'Opslaan & Boeken' om het huidige jaar af te sluiten.


Vorige

  

Volgende