Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Boekhouden Basis 1


We bespreken de balans, de startbalans, en de Winst- & Verliesrekening
De Balans


Wat is een balans? Een balans is een momentopname.
Het toont de bezittingen (activa), de schulden (passiva), en het eigen vermogen van
de onderneming op een bepaald tijdstip.

Ga naar: 'Boekhouding > Balans' om uw balans te tonen.

Waarom hebt u een balans nodig?
Het korte antwoord: uw balans toont de financiële gezondheid van uw onderneming.

Banken gebruiken uw balans om bijv. een lening voor uw onderneming goed te keuren.
Aan de hand van de balans kunnen ze eenvoudig opmaken welke bestaande schulden de onderneming
al heeft. Op basis hiervan kunnen ze uw lening goed- of afkeuren.
De Startbalans


De meeste freelancers en kleine ondernemers beginnen vanaf nul.
Ze hoeven dus geen startbalans aan te leggen.
De startbalans toont de bezitting, schulden en eigen vermogen van de onderneming toen de
onderneming net begon.

Als u een bedrijf overneemt of overstapt van een ander boekhoudsysteem, dan moet u een
startbalans creëren.

Let op, u hoeft niet meteen een startbalans te creëren wanneer u begint met BizFusion.
U kunt uw startbalans op elk moment creëren, maar uw startbalans moet wel ingevuld
zijn voordat u het eerste boekjaar afsluit.

Neem contact op met support als u hulp nodig hebt bij het invoeren van uw startbalans.

Ga naar 'Boekhouding > Startbalans' om uw startbalans te zien.

U vult uw startbalans in door 'startboekingen' in te voeren.

Ga naar: 'Boekhouden > Startboeking'

Voorbeeld Startboeking


Dit voorbeeld toont dat de eigenaar 9000 euro aan eigen vermogen in de onderneming gestoken heeft.
Startbalans Setup


Zodra u begint met het invoeren van startboekingen, zult u merken dat de rekening
startbalans setup (SBS) ook een waarde krijgt.
De SBS rekening is een vereffeningsrekening die ervoor zorgt dat uw startbalans
in evenwicht blijft terwijl u bezig bent met het invoeren van uw startboekingen.
Een bedrag op deze rekening geeft aan dat de startbalans nog niet volledig ingevuld is.
Let op, het bedrag op de SBS rekening moet nul zijn anders kunt u uw eerste boekjaar
niet afsluiten.

Neem contact met support op als u hulp nodig hebt bij het invoeren van uw startbalans.
De Winst- & Verliesrekening


De W&V rekening toont het bedrag aan winst of verlies dat uw onderneming in
een bepaalde periode geboekt heeft.

De balans is een extern rapportagemiddel, het geeft externe stakeholders inzicht
in de financiële gezondheid van de onderneming.
Maar u moet nooit de details van uw W&V rekening openbaar maken.
Uw concurrenten kunnen veel kennis ontleden aan deze informatie.

Ga naar 'Boekhouding > Winst & Verlies'

Klik op de naam van een rekening om de details van het bedrag te zien.

Let op, financiële instellingen, zoals banken, hebben alleen geaggregeerde
winst- verliesdata nodig hebben om bijv. een aanvraag voor een lening goed te keuren.
Gebruik het rapport: 'Eindresultaat' om deze informatie op te vragen.

Ga naar: 'Boekhouding > Rapportage > Eindresultaat'.


Vorige

  

Volgende