Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Rekening Courant (R/C)


Het komt vaak voor dat de eigenaar van de onderneming een zakelijke rekening met privé geld betaalt.
De onderneming moet dit bedrag terugbetalen aan de ondernemer.

Het omgekeerde kan ook voorkomen.
Soms gebruikt de ondernemer zakelijke middelen (bank/kas) om privé rekeningen te betalen.
De ondernemer moet dit bedrag terugbetalen aan de onderneming.

Lening
In beide situaties is er sprake van een 'tijdelijke' lening die terugbetaald moet worden.
Deze tijdelijke leningen worden op de Rekening Courant bijgehouden.
Hoe lang is tijdelijk? Tijdelijke leningen hebben een looptijd van 30 dagen.
Er wordt geen interest in rekening gebracht op deze tijdelijke leningen.

Limiet
De Rekening Courant heeft ook een limiet. Dit bedrag verschilt per land.
In Nederland mag de Rekening Courant niet meer of minder dan 17.500 euro bedragen
(bron: website belastingdienst 2015).

Balans
De Rekening Courant is een schuldrekening en staat rechts op de balans.
Een positief bedrag geeft aan dat de onderneming geld moet terugbetalen aan de ondernemer.
Een negatief bedrag geeft aan dat de ondernemer geld moet terugbetalen aan de onderneming.
Privé Opname/Storting


De eigenaar van de onderneming kan ook geld opnemen uit de onderneming.
In sommige gevallen moet de eigenaar extra geld storten in de onderneming.
Bij een verlies moet de eigenaar bijvoorbeeld het 'Eigen Vermogen / Kapitaal' van de onderneming aanvullen.

Het gaat hier *niet* om een lening. Het opgenomen of gestorte bedrag wordt dus niet terugbetaald.
Overboekingsbon


U gebruikt overboekingsbonnen om 'Privé opnames/stortingen' of 'Rekening Courant transacties' te registreren.

Ga naar: 'Boekhouding > Overboekingsbon' en klik op 'Nieuw Record'.

Bij soort overboeking kunt u kiezen uit verschillende opties.

Doet u een Privé opname/storting?
Gebruik dan één van deze opties:

- Privé opname Bank
- Privé opname Kas
- Privé storting Bank
- Privé storting Kas

Gaat het om een tijdelijke lening of terugbetaling van een tijdelijke rekening?
Gebruik dan één van deze opties:

- Kas naar Eigenaar
- Bank naar Eigenaar
- Eigenaar naar Kas
- Eigenaar naar Bank

Klik op 'Opslaan en Boeken'.

Voorbeeld van een geboekte 'Overboekingsbon'


De betalingen worden automatisch op de bon geboekt wanneer u het document opslaat.

Vorige

  

Volgende