Handleiding

Nederlands  | English

Manual

Intro
Proefversie
User Interface
Contacten
Producten
Kortingsregels
Voorraadbeheer
Verkoop
Inkoop
Uitgaven
Projecten
Abonnementen
Creditnota / Retour
BTW
BTW margeregeling
Europese Handel
Buitenlandse Handel
BTW Verlegd
US Sales Tax
BTW Correctie
Fabricage
Activa
Rekening Courant
Boekhouden Basis 1
Boekhouden Basis 2
Boekhouden Advanced
Eindejaarsverwerking
Eigen Vermogen
Inkomstenbelasting
Bankieren
Betalingen
Leningen
Financial Lease
Kruisbetaling
CSV Afschrift
Data Import
Data Export
Plugin: MWW
Plugin: Shopify
Plugin: CCV Shop
Plugin: Shop Pagina
Plugin: WooCommerce
Plugin: Bol.com
Plugin: MyOnlineStore
Plugin: LightSpeed
 

Activa en Afschrijvingen


Uw productiemiddelen en inventaris vallen onder de activa (bezit) van uw onderneming.
Productiemiddelen worden niet voor eenmalig gebruik aangeschaft.
Dit betekent dat u de aanschaf van productiemiddelen en inventaris niet meteen in het eerste jaar als kosten
mag afschrijven. In plaats daarvan moet u de aanschafkosten over meerdere jaren verspreiden.
Dit doet u door afschrijvingen te boeken.

Er zijn twee soorten activa: Startactiva en Aangeschafte Activa.
Registreren Startactiva


Veel freelancers en kleine ondernemers beginnen vanaf nul, ze hebben dus niet te maken met startactiva.
Maar als u een bedrijf overneemt of overstapt vanuit een ander boekhoudsysteem, dan heeft u te maken met
bestaande productiemiddelen of inventaris dat geregistreerd moet worden.

Ga naar: 'Boekhouding > Activa'

Velden met een blauwe linkerrand zijn verplicht.
U kunt het veld 'Uitgavenbon' leeg laten wanneer u startactiva registreert.
Klik op 'Opslaan & Boeken' om de record definitief te maken.

Voorbeeld Startactiva


De interface verandert wanneer u een activum boekt.
De top van de pagina toont nu extra menu items.
U kunt nu afschrijvingen aan het productiemiddel toevoegen.

Voorbeeld Geboekte Activum

Aangeschafte ActivaGa naar: 'Uitgaven > Rekeningen & Bonnen' om uw aanschaf te registreren.

Hier is een voorbeeld van de aanschaf van een activum/productiemiddel.
De laptop kost meer dan 450 euro, daarom moet het geregistreerd worden als een activum.
Het is dus een investering in een productiemiddel dat u meerdere jaren gaat gebruiken.
De 450 euro is een drempelbedrag dat gehanteerd wordt door de Nederlandse belastingdienst.
Al onze voorbeelden gaan ervan uit dat de onderneming gevestigd is in Nederland (de thuisbasis van BizFusion).
De drempelprijs voor activa verschilt van land tot land. Raadpleeg de site van de belastingdienst in uw land
om te zien welk regels er voor uw onderneming gelden.

Voorbeeld Aangeschafte Activum


Merk op dat het systeem automatisch een activum boekt wanneer u op 'Opslaan & Boeken' klikt.
Dit gebeurt omdat we de aankoop op de rekening 'Kantoor Inventaris' geboekt hebben.
Deze rekening is van het type vast activa.
Afschrijving Activa


U kunt de aanschafkosten van een productiemiddel terugverdienen door afschrijvingen
te boeken op dat productiemiddel.
In Nederland kunt u bijvoorbeeld maximaal 20% per jaar afschrijven op een productiemiddel.
Hierdoor kunt u een productiemiddel in 5 jaar tijd compleet afschrijven.

U kunt zelfs meer dan 20% per jaar op sommige producten afschrijven.
Dit geldt bijvoorbeeld voor computers en laptops.
Deze goederen raken snel verouderd en moeten dus vaker dan eens per 5 jaar vervangen worden.
Raadpleeg de site van de belastingdienst voor de specifieke percentages.

Klik op 'Afschrijving Toevoegen' om het activum af te schrijven.

Voorbeeld Afschrijving Activa


Het is gebruikelijk om de afschrijvingen aan het einde van het jaar te boeken.
De afschrijving wordt altijd gelijkmatig verdeeld over alle maanden van het jaar.

Klik op 'Opslaan & Boeken' om terug te springen naar het activum.
Merk op dat de afschrijvingen per maand getoond worden in de tabel met afschrijvingen.

Voorbeeld van een Afgeschreven Activum

Verkoop Activa


U kunt uw productiemiddelen ook verkopen.
Controleer eerst de huidige waarde van uw activum voordat u een verkoopprijs vastlegt.

Ga naar: 'Boekhouding > Activum' om de huidige waarde te controleren.

U kunt het productiemiddel vervolgens verkopen via: 'Boekhouding > Verkoop Activa'

Voorbeeld Verkoop Activa


De winst of verlies die u maakt op de verkoop van uw activum zal geboekt worden op de rekening: 'Verkoop Activa'.

Ga naar: 'Boekhouding > Winst & Verlies' om het resultaat van uw verkoop te zien.

Vorige

  

Volgende